Spravované subjekty

Športcentrum SAMARIA – Sportközpont

Športcentrum SAMARIA je zariadenie slúžiace verejnosti mesta Šamorín pri športovej činnosti športových klubov ako aj neorganizovaných športovcov všetkých vekových kategórií. Bolo skolaudované v roku 2015. Športová hala slúži tak vrcholovým ako aj rekreačným športovcom. Prenajímajú si ju rôzne športové kluby na hádzanú, futbal, basketbal, florbal.
Hlavnú časť haly tvorí viacúčelové ihrisko pre potreby sálového športu s tribúnou.

V hľadisku sa nachádza 369 miest na sedenie, rozmery palubovky sú 32 x 20m. V ostatnej časti budovy sa nachádzajú zariadenia slúžiace k športovej i relaxačnej aktivite záujemcov, šatne, sociálne zariadenia, bufet.

Adresa: Športcentrum SAMARIA – Sportközpont

Veterná 18
931 01 Šamorín

Kontakt: 031/562 44 65
e-mail: mpbhsamorin@mpbhsamorin.sk

Poliklinika

Adresa: Školská 35, Šamorín

Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok : 6,00 hod – 18,00 hod.

V prevádzke sú ambulancie:

Všeobecní lekári pre deti a dorast:

 • MUDr. Adamcová Anna
 • MUDr. Huberová Eva
 • MUDr. Doležalová Eva

Všeobecní lekári pre dospelých:

 • MUDr. Babejová Edita
 • MUDr. Bothová Alžbeta
 • MUDr. Holíková Oľga
 • Mátyás Ladislav

Stomatologické ambulancie:

 • MUDr. Bodová Elena
 • MUDr. Struháriková Marta
 • MUDr. Pírková Branislava
 • MUDr. Lysá Mária
 • MUDr. Hausnerová Danica

Psychologická ambulancia:

 • PhDr. Túnyiová Mária
 • Mgr. Ágh Dávid

Chirurgická ambulancia:

 • MUDr. Csabi Richard

Ultrasonografická ambulancia:

 • MUDr. Nagyová Svetlana

Špecializované ambulancie spoločnosti MEDICARE SAMARIA, s.r.o.:

diabetológia, kardiológia, vnútorné lekárstvo

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny: MUDr. Solár Gustáv

Lekáreň MEDISAM

Aktuálne informácie:
VÝZVA PRE PACIENTOV:
Žiadame pacientov, v súvislosti s ochorením COVID-19, aby v prípadoch, ktoré znesú odklad, nenavštevovali ambulancie na poliklinike.
Pacienti sa musia na ambulancie lekárov objednávať telefonicky.
Uvedené opatrenia sú v záujme ochrany Vášho zdravia a zdravia personálu polikliniky.
Ďakujeme!