Oznam

8. septembra 2020

Žiadam Vás o utesnenie vykurovacích potrubí po demontovaných radiátorov príp. zavretie odvzdušňovacích armatúr v bytoch Pripravujeme kontrolu vykurovania v obytných domoch. . Bénes Alexander – energetik