Spoločnosť MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. je spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti správy bytových domov a dodávka tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Snažíme sa o čo najkvalitnejšie služby za primerané ceny, tak aby naši zákazníci boli v maximálnej miere spokojní.

Slider

Domov

Vitajte na našej webovej stránke

Na našej novej webovej stránke si nájde každý klient potrebné informácie z pohodlia domova.

Návštevníci tejto webovej stránky tu nájdu informácie o plánovaných, aj neplánovaných dodávok energií, prípadných haváriách a ich odstraňovania.

Veríme, že sa nám podarilo našu novú webovú stránku vytvoriť, čo najprehľadnejšie, k vašej spokojnosti a bude si z nej vedieť čerpať potrebné informácie či už náš klient, obchodný partner, alebo budúci potencionálny zákazník.

Spoločnosť MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. je spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti správy bytových domov a dodávka tepla pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Snažíme sa o čo najkvalitnejšie služby za primerané ceny, tak aby naši zákazníci boli v maximálnej miere spokojní.