O nás

Spoločnosť, MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. bola založená 26.5.2004 dňom zápisu do OR. Je spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou Mesta Šamorín.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 14988/T.

Obchodné meno spoločnosti: MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti: Veterná 23/D, 931 01 Šamorín
IČO: 36 261 611
IČ DPH: SK2021833583
Deň vzniku: 26.5.2004

Predmetom hlavnej činnosti MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. je správa bytového fondu, vrátane nebytových priestorov a výroba tepla a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody. Predaj tepla na ÚK a TÚV. Zabezpečuje prevádzku polikliniky, športového centra a 3 kotolní v Šamoríne. Zabezpečuje prenájom bytov a nebytových priestorov Mesta Šamorín.

Spoločnosť vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene. Je samostatnou právnickou osobou. Hospodári s majetkom , ktorý jej bol zverený do správy. Ďalšie činnosti vyplývajú z výpisu z Obchodného registra.

Spoločnosť spravuje:

 • počet bytov : 1294
 • počet bytových domov: 50
 • počet bytov vo vlastníctve mesta – nájomné byty : 198
 • počet bytov v osobnom vlastníctve : 1096
 • počet nebytových priestorov : 115
 • kotolne: 3

Hlavným predmetom činnosti podniku je výroba, rozvod a predaj tepelnej energie.

Pre spoločnosť je charakteristické:

 • Poskytovanie služieb v plnom rozsahu
 • Ústretové riešenie požiadaviek klientov
 • Kvalifikovaný personál – pre odborné a komplexné riešenie problémov
 • Zodpovednosť
 • Zabezpečenie realizácie komplexnej rekonštrukcie budov, striech, zatepľovania fasád

Naša spoločnosť je členom:

Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS)
Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT)